TITEL / FORFATTER

“Empati”, faktabog af Arthur P. Ciaramicoli og Katherine Ketcham (hæftet med flapper).

KLIENT

Aschehoug, Denmark 2004

MIT BIDRAG

Design af bogomslag og forsideillustration

FRA BOGENS BAGSIDE

“Denne bog giver dig en solid indføring i, hvad empati er; hvor afgørende den er for alle menneskelige relationer, og hvordan man opøver sine empatiske evner. Den fortæller os, hvordan empati kan bruges – og misbruges – og om de ting, der sædvanligvis står i vejen for empatiens udfoldelse.”

DESIGNPROCES

Projektet ændrede retning et par gange undervejs, da der var flere redaktører med i processen. Vi startede med at arbejde på en løsning, hvor ansigter på forskellige måder var det bærende element. Ideen er at ansigtet spiller en central rolle, når vi aflæser hinanden og skaber relationer. Men undervejs blev det besluttet at bogen skulle have et rent typografisk omslag. Jeg lavede en ny omgang skitser ud fra stikordene “indlevelse”, “sammenflydning” og “afgrænsning” og valgte de sammenflydende blækklatter som symbol. Rent visuelt havde jeg foretrukket at de to overlappende klatter flød lidt mere sammen og blev trukket ind i hinanden. Men det er en væsentlig pointe i, at de er tydeligt afgrænsede selvom de overlapper.