TITEL / FORFATTER

“Det indre lederskab”, faktabog af H. Sebastian Nybo (indbundet).

KLIENT

Aschehoug, Danmark 2002

MIT BIDRAG

Design af bogomslag

FRA BOGENS BAGSIDE

“Det indre lederskab indeholder bud på en ny samarbejdsform, der tilgodeser både de øgede krav til effektivitet samt den følelsesmæssige side af det at være et menneske i udvikling. Ideen er, at medarbejderne skal kunne samarbejde på tværs af grupperinger i organisationen for at løse specifikke problemer, som man er fælles om.”