TITEL / FORFATTER

“Erfaringer med protreptik”, faktabog redigeret af Maibritt Isberg Andersen (hæftet med flapper).

KLIENT

Content Publishing, Danmark 2020

MIT BIDRAG

Design af bogomslag
Forsideillustration
Tilrettelægning af indhold

FRA BOGENS BAGSIDE

“Bogen er en antologi, hvori 10 bidragsydere fortæller, hvordan de benytter protreptiske redskaber i deres arbejde. Du får viden om, hvordan ordenes dybere indhold kan være meningsskabende og bevidsthedsudvidende. [...] 'Erfaringer med protreptik' er en hyldest til protreptik generelt og til filosof Ole Fogh Kirkeby for hans arbejde med og videreudvikling af protreptikken som et filosofisk samtaleredskab.”